Festival EFB

Emil František Burian zemřel před šedesáti lety, připravuje se multimediální Festival EFB.

Divadelní režisér, inovátor, hudební skladatel, spisovatel a představitel meziválečné avantgardy E. F. Burian zemřel předšedesátí lety, 9. srpna 1959. Na podzim se v rámci připravovaného Festivalu EFB setká více než desítka uměleckých těles a interpretů, aby oživili a zprostředkovali jeho dílo široké veřejnosti.

E. F. Burian byl uměleckou osobností evropského formátu. Přátelil se s Bertoldem Brechtem nebo Vsevolodem Mejercholdem a dalšími významnými světovými divadelníky a umělci. Jeho hudební dílo čítá přes tři sta titulů, v ​Dějinách české hudby ​nalezneme jeho jméno na každé druhé stránce. Málokdo ví, že byl důležitým inspirátorem Jerzyho Grotowského nebo autorem vůbec první knihy o jazzu na evropském kontinentě. Letos by mu bylo 115 let, ale jeho umění a odkaz stále vzbuzuje živé a často kontroverzní emoce.

Program festivalu bude probíhat na šesti pražských uměleckých scénách. Jako prolog festivalu bude uvedena lidová hra se zpěvy a tanci ​Láska, vzdor a smrt. V divadle Venuše ve Švehlovce ji zrealizuje soubor Bodyvoiceband v režii Jaroslavy Šiktancové.

V Alfredu ve dvoře proběhne oficiální zahájení festivalu, které bude zaměřeno na Burianovu sborovou a voice-bandovou tvorbu. Diváci uslyší mimo jiné interpretaci slavného voice-bandu ​Máj ​v režii Jiřího Adámka, která vzniká přímo pro festival.

Další setkání proběhne ve Švandově divadle, kde bude režisér a umělecký šéf divadla Martin Františák režírovat scénickou kompozici autorky Marie Novákové Tichá hodinka.

V kině Ponrepo (ve spolupráci s Národním filmovým archivem) bude projekce filmu ​Siréna,​za jehož hudbu dostal Burian cenu na filmovém festivalu v Benátkách (1947).

V divadle DISK proběhne program pro dětské posluchače.

Vrcholem Festivalu EFB bude koncert orchestru Berg pod taktovkou holandského dirigenta Wernera Herberse v Divadle Archa.

Dušan Navařík, ředitel Festivalu EFB: “Werner Herbers jako dirigent vedl soubory v New Yorku, Berlíně a Vídni. V roce 1990 založil soubor Ebony Band, jenž se soustředil na uvádění neznámých či zapomenutých skladatelů první půlky 20. století a nastudoval mimo jiné také devatenáct skladeb právě E. F. Buriana.”

V Divadle Archa proběhne 18. a 19. 10. konference určená odborné i široké veřejnosti: Sympozium EFB. Zaměří se na evropský i dobový kontext tvorby EFB a především na odkaz Burianova díla patrný v současné umělecké tvorbě. Ať už jde o Burianovo progresivní vnímání divadla jako instituce kultury – kulturní platformy v nejširším smyslu slova (organizovaly se zde výstavy, koncerty, konference), jeho multižánrové vnímání divadelní inscenace či potřeba společenského angažování umělce a významu divadla v otázkách sociálních a kulturních. Hosty panelových diskuzí budou jak představitelé současných uměleckých scén (např. Hadivadlo, Continuo, Alfred ve Dvoře), tak teoretikové umění (PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph. D., doc. Mgr. Tomáš Pospiszyl, Ph. D., Pavel Karous, Ph. D. a další.).

Zuzana Burianová, ředitelka Festivalu EFB (vnučka EFB, která “nikdy nezpívala v Semaforu”): “Dramaturgie Festivalu EFB je komponovaná tak, aby návštěvníci a široká veřejnost mohli poznat Burianovu práci z co nejvíce stran – naším cílem je mimo jiné vytvořit podmínky pro debatu o moderní české kultuře a jejím vlivu v Evropě. Na koncertech budou mít diváci možnost slyšet skladby, z nichž některé nebyly uvedeny více než padesát let nebo se na ně trochu zapomnělo. Zároveň přímo pro festival vzniká několik hudebních a divadelních děl ve spolupráci s výraznými českými umělci, kteří se Burianovou prací inspirují. Je to příležitost pro originální tvůrčí dialog.”

Festival se koná 11. – 19. října

 

 

EFB a V+W… (Filip Rajmont svého dědečka skutečně nezapře)

Komentáře

Komentáře