Divadelní festival přelézá klášterní zdi

Do prostor bývalého augustiniánského kláštera v Roudnici nad Labem se letos o prázdninách už po páté vrátí studenti se svým benefičním divadelním festivalem OLDstars on the ROUD. V klášterních zdech o víkendu 13. – 15. července znovu ožijí nejen postavy z literatury a historie dávno známé, ale také úplně nové. Letošní ročník se navíc bude odehrávat nejen uvnitř kláštera a jeho zahrad.

Karolína Vaňková, členka produkčního týmu: “Festival nám letos přeleze zdi kláštera, aby našel nové diváky“. Pro letošní ročník nastudoval soubor OLDstars, který festival organizuje, například pohádku Hanse Christiana Andersena Pasáček vepřů, kterou bude pro nejmladší diváky uvádět na roudnickém náměstí, jako jeviště chtějí použít i pláž Labe naproti klášteru. Pro tu vzniká autorská inscenace Zpověď pod režijní taktovkou Kateřiny Humhalové, absolventky souboru OLDstars a současné studentky režie a dramaturgie pražské DAMU. Studenti a budoucí studenti DAMU a brněnské JAMU se zabývají následky lidského jednání, snahou a neschopností překonat mezní situace a psychickou křehkostí pod vlivem lásky.

Program se ale nebude skládat jen ze studentských inscenací. “Studentskému divadlu fandí také profesionální herci, proto máme příležitost představit i sérii opravdu hvězdně obsazených monodramat!” Mezi nimi budou i monodramata, například text Carlose Be Margaritě… s Ljubou Krbovou, Všechny báječné věci Duncana MacMillana s Danielem Krejčíkem, Natašin sen Jaroslavy Pulinovič s Elizavetou Maximovou nebo Po Fredrikovi Mattiase Brunna s Matyášem Řezníčkem.

Vedoucí Hereckého studia Zuzana Horáková: „V areálu kláštera během víkendu odehrajeme také stávající repertoár Hereckého studia OLDstars, který čítá na dvacítku inscenací.“

Některé tituly budou mít diváci příležitost vidět úplně poprvé – v režijním vedení lektorky Daniely Von Vorst vznikne druhá autorská inscenace Tma. Dále se chystá premiéra inscenace Klářiny vztahy, textu německé dramatičky Dey Loher, v režii Zuzany Horákové, nebo inscenace Slečna Fifi – koláž povídek Guy de Maupassanta s písňovými texty Francoise Villona, rytmický kabaret v režii Jana Horáka.

Diváci mohou, stejně jako v letech minulých, trávit celý festivalový víkend v areálu kláštera ve vlastních stanech: „Rozlehlý areál kláštera je hlídán bezpečnostní službou, diváci mají zajištěný přístup k pitné vodě a mobilním toaletám, 24 hodin denně je funkční infostánek s přístupem k elektřině pro nabíjení mobilních přístrojů. V areálu je možné zakoupit občerstvení, osvěžit se v zahradním baru nebo si na chvíli oddychnout ve stínu klášterního klubu. Pro rodiče s dětmi bude letos připraven dětský koutek,“ doplňuje produkční koordinátor festivalu Prokop Novák.

Galerie

 

OLDstars z. s. – studentská skupina sdružující na stovku aktivních členů z pražských středních a vysokých uměleckých škol. V Praze provozují dva sklepní prostory, Vršovický HarOLD a H2O na Žižkově. Kromě benefičního festivalu OLDstars on the ROUD také každoročně pořádají Festival studentských divadel v Celetné. OLDstars v letošní sezoně slaví 15 let samostatné existence. Na repertoáru se v průběhu let objevilo na 200 inscenací, proběhlo 13 ročníků divadelních festivalů a byly uskutečněny tři kočovné cesty po českých městech. OLDstars se každý rok účastní studentských divadelních přehlídek, opakované úspěchy sklízí například na turnovském Modrém Kocourovi, jsou pravidelně součástí Noci divadel nebo Žižkovské noci.

Festival za dobu své existence přinesl klášteru výtěžek ze vstupného přes 100 000 korun. Od vzniku festivalu se v klášteře podařilo podpořit vznik Klášterního klubu nebo Ekocentra Zvonice. Letošní ročník, který se odehraje od 13. do 15. července 2018 byl podpořen grantem města Roudnice nad Labem. Osobní záštitu nad festivalem převzal starosta města Vladimír Urban. Inscenace Kateřiny Humhalové ZPOVĚĎ byla podpořena grantem Nadace Život umělce.

 

 

Komentáře

Komentáře