Opory společnosti (Pardubice)

Opory společnosti po 62 letech na jevišti Východočeského divadla Pardubice (v roce 1956 se hrály s devítiletým Jiřím Bartoškou v roli synka Olafa).

Opory společnosti jsou příběhem ze života vysoce postavených, jejichž lež může mít hodně dlouhé nohy, ale když klopýtne, pád je prudký.

Dramaturgyně Jana Pithartová: „Zámožný podnikatel a významný konzul Karsten Bernick je v malém přístavním městě pokládán za příkladnou oporu společnosti. Zušlechtil město hospodářsky a angažuje se i v politice a zájmu o veřejný rozkvět. Každá větší firma ve městě nese jeho jméno. Má příkladné manželství, s oddaně milující ženou Betty vychovává syna Olafa a stará se také o osiřelou Dinu. Klidnou hladinu rodinné i společenské idyly však zčeří nečekaná návštěva. Bettyin bratr a nevlastní sestra, kteří spolu před lety za nevyjasněných pohnutých okolností odcestovali do Ameriky, se náhle vrátí. Dávno zamlčené pravdy jsou najednou neúprosné a k odvrácení tragických následků je třeba velká síla dobré vůle.“

Režisér David Šiktanc (v Pardubicích už inscenoval grotesku Živý obraz): „Už z názvu hry – Opory společnosti – je zřejmé, že jedním z klíčových témat bude společnost jako taková. Ve chvíli, kdy polevuje nebo téměř zaniká zájem jednotlivce o věci veřejné a tedy i o společnost, v níž žije, připadá mi nanejvýš důležité se podobným tématům věnovat. Snažil jsem se usilovat o tvar, který nebude jen pasivní podívanou, ale pokusí se diváky aktivizovat – nikoli ve smyslu interakce s jevištěm, ale v jejich vlastních názorových pozicích a postojích.“

„Více než šedesátiletá pauza od poslední pardubické inscenace by mohla vést k podezření, že hra Opory společnosti takzvaně zestárla, ale byla by škoda mu podlehnout. Zjistili jsme, že toto drama je překvapivě aktuální, a objednali jsme nový překlad u přední české skandinavistky Karolíny Stehlíkové,“ doplňuje Jana Pithartová.

 

pohlednice_nova2

 

Hrají: Milan Němec, Petra Janečková, Veronika Malá, Petr Borovec, Romana Chvalová, Alexandr Postler, Martin Mejzlík

Premiéra: 15. a 16. prosince

Henrik Ibsen je pokládán za zakladatele realistického dramatu. K jeho nejznámějším hrám patří tajuplný, veršem psaný Peer Gynt a dále pak pozdější vrcholná dramata Nora, Heda Gablerová, Paní z moře či Stavitel Solness. Po Peeru Gyntovi autor zásadně změnil poetiku a začal se věnovat společenským tématům. Opory společnosti napsal roku 1877, bylo mu 49 let, a sklidil s nimi během jediného měsíce veliké úspěchy ve Skandinávii a ještě větší v Německu, kde tehdy žil v dobrovolném exilu.

 

Galerie

Komentáře

Komentáře