Seminář o Otu Ornestovi

V pondělí 18. listopadu uspořádal Divadelní úsek Městské knihovny na Mariánském náměstí (ve spolupráci s Ústavem dramatické a scénické tvorby DAMU) seminář k 100. výročí narození českého režiséra a překladatele Oty Ornesta (1913-2002) s názvem Městská divadla pražská a Ota Ornest. V Malém sále mohli účastníci vyslechnout pět příspěvků připravených a jednu improvizovanou vzpomínku (Václav Postránecký) o fenoménu, jakým Městská divadla pražská (dále MDP) v období tzv. „Ornestina“ (období ředitelování Oty Ornesta, časově ohraničené léty 1950 až 1972) byla. Seminář uvedl příspěvek profesora Jaroslava Vostrého, který zasadil téma do kontextu doby a následně dramaturgyně Alena Kožíková a Ludmila Jánská zavzpomínaly na funkci a fungování dramaturgie v MDP. Pavel Bár přednesl příspěvek o „ “Muzikálových” inscenacích MDP“. Medailonem Oty Ornesta přispěla Marie Valtrová a nekoncepčně o Václavu Voskovi promluvila autorka jeho jediné oficiální monografie, Marie Boková. Bohužel jsme se pro časovou tíseň nedostali ke všem příspěvkům. Organizátoři však slíbili jako výstup ze semináře publikaci, ve které mají být přítomny všechny referáty a to dokonce v rozpracovanějších verzích. Postupně se naplňující sál připravil vnímavou atmosféru a seminář zakončilo promítání dokumentu režiséra Ladislava Daneše o Otu Ornestovi z roku 2002.

Autor

Jitka Neureuterová
Jitka Neureuterová

Narozena roku 1985 v Praze. Katedru divadelní vědy Univerzity Karlovy v Praze absolvovala v roce 2012. Specializuje se především na české činoherní divadlo 20. a 21. století a osobnost herce Václava Vosky. Mezi její koníčky patří divadlo, četba, poslech mluveného slova a její kocour Arbenin.

Komentáře

Komentáře