Stipendijní akademie Magdaleny Kožené pro žáky ZUŠ a jejich učitele

Nadační fond Magdaleny Kožené zve nadané žáky ZUŠ a jejich učitele již potřetí do stipendijní akademie MenART

Klíčová aktivita Nadačního fondu Magdaleny Kožené, stipendijní akademie MenART pro nadané žáky základních uměleckých škol a jejich pedagogy, otevírá možnost přihlášek do dalšího ročníku. Jž třetím rokem nabízí tento unikátní projekt mentoringu uměleckého vzdělávání možnost intenzivního pracovního setkání s předními osobnostmi české umělecké scény. Ve školním roce 2020/2021 přijalo role mentorů 11 špičkových umělců různých oborů.

Pro oblast klasické hudby v ní pokračují pěvkyně Kateřina Kněžíková, klavírista Ivo Kahánek, houslista Jan Fišer a nově také flétnista Jan Ostrý. Mentorkou pro obor muzikálový zpěv bude zpěvačka Radka Fišarová, pro saxofon a skladbu nově Marcel Bárta. Novým oborem je také souborová hra, kterou bude mentorovat skvělý hráč na lesní roh a dirigent Radek Baborák. S výtvarníky budou pracovat Tomáš Císařovský a Richard Loskot, mentorem pro tanec pak bude, již podruhé, choreograf a tanečník Jan Kodet. Soubor v literárně dramatickém oboru letos povede – ve spolupráci s Divadlem Drak – dramaturgyně a režisérka Dominika Špalková, která stipendistům umožní vhled do divadelní praxe a vzniku představení.

Kromě celostátního happeningu ZUŠ Open, ve kterém Men ART upozorňuje širokou veřejnost na význam uměleckého vzdělávání, se tento zaměřuje přímo na podporu a rozvoj mladých talentů a inspiraci jejich pedagogů.

Dana Syrová, zakladatelka tohoto programu: „Cílem MenARTu je otevírat debatu o moderních přístupech k uměleckému vzdělávání v prostředí základních uměleckých škol formou Best practice. ZUŠky jsou výjimečným prostředím pro zachycení talentů a zároveň ovlivňují ve velké míře přístup široké společnosti k umění. Stejně jako podpora mladých talentů jsou jeho důležitou částí i debaty a sdílení s pedagogy, kteří ve své každodenní práci vedou mnohé další. Roční délka programu nám umožňuje pracovat v měřítku s hlubším dopadem, než přináší krátkodobá intenzivní setkání a semináře.”

MenART tak zdůrazňuje zásadní význam dvou klíčových prvků v životě mladého umělce: možnosti inspirativního setkání se silnými tvůrčími osobnostmi a dlouhodobou spolupráci s kvalitními pedagogy.

Stipendijní akademie MenART je otevřená pro žáky ZUŠ z celé ČR, jednotliví mentoři si stanovili vhodné věkové hranice. Celoroční program je pro žáky i pedagogy zdarma. Přihlášky lze podávat do 31. března 2020. První několikadenní pracovní setkání se uskuteční na konci srpna 2020 v Kroměříži a dále budou v dvouměsíčních intervalech následovat tři intenzívní celodenní setkání skupin. Výsledky společné práce budou prezentovány ve spolupráci s velkými renomovanými festivaly – Mezinárodním hudebním festivalem Pražské jaro a Národním festivalem Smetanova Litomyšl 2020, které tak dávají najevo, že líheň a podpora talentů jsou důležitou součástí uměleckého prostředí.

Stipendijní akademie Nadačního fondu Magdaleny Kožené MenART propojuje uměleckou praxi a vzdělávání, inspiruje k výměně zkušeností a navazování vazeb důležitých pro další tvůrčí činnost a též k modernímu přístupu k uměleckému vzdělávání talentovaných žáků a škol, které usilují o podporu jejich talentu. Právě vlastní pozitivní zkušenosti z přístupu pedagogů vedly umělce k rozhodnutí stát se pro následující rok mentory. S vděčností vzpomínají i na setkání a rady starších profesionálů, které měli na jejich uměleckou dráhu zásadní vliv.

„Zařazení do něčeho tak velkého, jako je MenART, pro mne moc znamená. Nejenže mi dalo možnost několikrát se setkat s těmi nejlepšími mentory, jež nám po celou dobu programu předávali své drahocenné zkušenosti, rady, dodávali nám energii, svůj zápal a vedli nás k profesionalitě, ale dalo nám i účast na festivalech Pražské jaro a Smetanova Litomyšl,“ hodnotí jedna z účastnic prvního ročníku.

Přihlášky může podávat vždy žák základní umělecké školy společně se svým pedagogem ke konkrétnímu mentorovi. Povinnou součástí přihlášky je vždy motivační dopis, vyjádření pedagoga ZUŠ a ukázka práce. Výběr a zveřejnění stipendistů proběhne do konce dubna 2020. Přihlášky hodnotí poradní tým nadačního fondu, výsledný výběr účastníků stipendijního programu podléhá osobnímu rozhodnutí daného mentora. Dvojice pedagog – student se zavazuje absolvovat program v celé šíři. Prvního ročníku akademie MenArt se zúčastnilo 140 stipendistů z celé ČR, druhého ročníku pak 142 stipendistů.

 

Nadační fond Magdaleny Kožené

- fond pro podporu budování pozice ZUŠ jako prestižního a unikátního systému moderního uměleckého vzdělávání.

Mezzosopranistka Magdalena Kožená iniciovala podporu základních uměleckých škol, tohoto světově jedinečného konceptu uměleckého vzdělávání, založením nadačního fondu na začátku roku 2016.

Magdalena Kožená: „Základní umělecké školy tvoří kořeny naší kulturnosti, naší lásky k umění. Ve světovém měřítku jsou zcela unikátním vzdělávacím systémem, který je třeba hýčkat, rozvíjet a podporovat.“

V České republice je 496 ZUŠek, ve kterých se učí více než čtvrt milionu žáků. O jejich vzdělávání se stará až třináct tisíc pedagogů. Zájem o umělecké vzdělávání a počet žáků ve školách neustále narůstá – za posledních 10 let vzrostl o 12 %. Žáci se vzdělávají ve 4 oborech: hudebním (65 % žáků), výtvarném (20 %), tanečním (11 %) a literárně-dramatickém (4 %). Novinkou posledních let je multimediální obor a oddělení nových médií, který nabízí několik desítek škol.

 

ZUŠ Open

Nadační fond Magdaleny Kožené pořádá také celostátní happening základních uměleckých škol ZUŠ Open, který se letos uskuteční po celé republice od 12. do 16. května. Happening opět nabídne stovky koncertů, výstav, tanečních či divadelních představení. V loňském roce se do něj zapojilo rekordních 420 ZUŠ a stal se tak nejrozsáhlejší kulturní událostí u nás. ZUŠ Open tak vytváří prostor pro setkání nejen pedagogů, žáků škol a jejich rodičů, ale i všech, kteří mají zájem o umění a kultivaci nejmladší generace. Je příležitostí představit práci ZUŠ v celé její šíři – hudbu, výtvarné umění, divadlo i tanec. ZUŠ Open navíc nabízí myšlenku společných projektů a setkání uměleckých škol, která podporuje nejen vzájemné vazby a tvořivost, ale zároveň prezentuje pestrost uměleckých oborů a života škol v rámci regionů.

 

Galerie

 

 

 

 

Komentáře

Komentáře