Svátek, nesvátek – ve středu propukl další ročník festivalu Zlomvaz

Festival Zlomvaz je již tradičním divadelním festivalem vysokých uměleckých škol pořádaný Divadelní fakultou Akademie múzických umění v Praze. Letošního ročníku se mimo ní účastní i Janáčkova Akademie múzických umění z Brna, Vysoká škola múzických umení z Bratislavy, Akadémia umení z Banské Bystrice a Akademie Teatralna Im. Aleksandra Zelwerowicza z Varšavy.

Mottem jubilejního 20. ročníku je In Progress, což nám má napovědět, že se letos pořadatelé zaměří spíše na samotný tvůrčí proces, nežli na jeho konečný výsledek. O tom ostatně vypovídá nejen nabídka šesti různorodých workshopů, na kterých se mohou posluchači potkat mimo jiné i se zahraničními umělci, ale i vznik nové části programu, tzv. Progressek. Ty se zabývají sdílením metod práce ať už pedagogů nebo přímo studentů škol, které se festivalu účastní. Tyto „Progressky“ jsou určené nejen studentům, ale i těm, které kupříkladu zajímá, jak vzniká inscenace, kde všude mohou tvůrci hledat inspiraci, jak lze interpretovat divadelní text, anebo jak různě lze k samotné tvorbě přistupovat. Stručně řečeno, jsou určeny všem milovníkům divadla, tedy i vám.
Kromě toho máte samozřejmě možnost vidět řadu inscenací. Namátkou zmíním například Ostrovského Výnosné miesto, s kterým přijedou studenti z VŠMU; inscenaci DENÍK 1959–1974 vycházející z deníků filmového scénáristy a režiséra Pavla Juráčka; klauzurní práci opírající se o text Williama Shakespeara nazvaný Zkroucení zlé ženy; inscenaci CASANOVA, která vznikla podle předlohy jedné z kapitol Deníků Giacoma Casanovy (s ní přijede Varšavská Akademie Teatralna a bude tedy uváděna v polském jazyce); monodrama současné rumunské autorky o různých životních fázích života jedné rumunské ženy se skrývá pod názvem Amália dýchá zhlboka; Svěcení jara, režisérské dvojice SKUTR, kteří pohybově náročnou inscenaci vytvořili volně na půdorysu stejnojmenného díla Igora Stravinského a Nicholase Roericha; zábavu slibující Klaunské drobky, které jsou zčásti postavené na improvizaci a v jejichž anotaci tvůrci slibují, že diváci nebudou pouhým publikem, které se hercům schová ve tmě; a inscenací, která tento divadelní maraton uzavře, bude Otcizení, dokument o otcích, který napsali Ivo K. Kubák, Marie Nováková a Martin Hýča a která rozhodně stojí za vidění, ať už v rámci festivalu nebo mimo něj.
Bohužel i letos se pořadatelé odklánějí od soutěžní podoby festivalu, zrušen byl i fotbalový turnaj Zlomvaz Cup, na jehož základě Zlomvaz před lety původně vznikl. Na programu se přesto objeví turnaje dva – taneční maraton, který v loňském ročníku sklidil velký úspěch a dále turnaj ve sportovně společenské disciplíně woodkopf, kde je potřeba pouze  schopnost balancovat na hlavě prkno déle než protivník. Kromě toho můžete navštívit řadu koncertů, promítání filmů na střeše divadla DISK anebo navštívit výstavu divadelní literatury, která se v sobotu promění v prodejní veletrh. Naleznete zde knihy z AMU, Divadelního ústavu, Carolina, JAMU, Pražské scény, Větrných mlýnů, Academie, Torstu,  Studia Ypsilon, Dejvického divadla či nakladatelství Svět a divadlo, Kant, Brkola a Host.

Zlomvaz, to je prezentace jednotlivých škol, předávání zkušeností, vzájemná inspirace. Proto je ostatně věnována stejná pozornost jak představením, tak workshopům, Progresskám i odborným diskuzím. Nezbývá tedy než organizátorům i účastníkům popřát tradiční „zlomvaz“, přijít je osobně podpořit a nechat se inspirovat vším, co festival nabízí.

Zlomvaz probíhá ve dnech 8. – 11. 5. 2013 v prostorách Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze a v divadle DISK.

Magda Zicháčková

Autor

Magda Zicháčková
Magda Zicháčková

Magda Zicháčková je studentka pátého ročníku Katedry teorie a kritiky pražské DAMU. Psala pro časopisy Obratel a Hybris, kde byla donedávna šéfredaktorkou. Nevaří-li kávu v kavárně, kde pracuje, potkáte ji v některém z divadel (když se poštěstí, tak i mimopražských). Zajímá se o kulturní dění; výstavy a především pak divadlo jsou vždy na prvním místě.

Komentáře

Komentáře