8. prosince 2021

Písně kosmické

Viola

  • Mecenáš prezentace divadla na portále O divadle

  • Autor: Jiří Grygar, Jan Neruda
  • Režie: divadlo neuvádí
  • Hrají: Jaromír Meduna (recitace), Jiří Grygar (odborný komentář), Radek Krampl (vibrafon, improvizace)
„… Nuž pojďte, páni, blíže, / jen trochu blíže, hrdobci, / jimž hrouda nohy víže!“ Věděli jste, že Jan Neruda v Písních kosmických neudělal — z hlediska tehdejší znalosti vesmíru — ani jedinou chybu a ještě leccos správně předpověděl? V repríze se vracíme k úspěšnému večeru, kde Jiří Grygar komentoval v aktuálních souvislostech úryvky z Nerudových Písní kosmických. Poezie patří do Violy odedávna, a s hudbou, vtip­nou a poučenou popularizací vědy a navíc ve spojení se jmény všech účinkujících je také zárukou bohatě naplněného večera. Připraveno ve spolupráci se Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK.
  • Scéna: divadlo neuvádí
  • Kostýmy: divadlo neuvádí