4. prosince 2021

Tak šel čas jihlavskou ulicí

Horácké divadlo Jihlava

  • Autor: Michal Skočovský, Barbora Jandová
  • Režie: Michal Skočovský
  • Hrají: Marián Chalány, Alexandra Palatínusová, Šimon Štěpán j. h. / Jáchym Merhaut j. h., Patrik Vítů j. h. / Šimon Škrdla j. h., Svetlana Hruškociová, Josef Kundera, Zdeněk Dryšl j. h., Taťána Schottnerová j. h., Lukáš Matěj, Šárka Čermáková, Jakub Škrdla, Lucie Sobotková, Petr Soumar, Milan Šindelář j. h.
Dokudrama o městě, ve kterém žijeme. Dramatická koláž, mozaika příběhů, dojmů, vjemů a dějinných událostí, které utvářely duši města – očima režiséra, který se přistěhoval do prázdného bytu v jednom domě v Jihlavě. Kdo tady bydlel před ním? A jaký byl jeho příběh? A příběhy tisíce dalších lidí tohoto města, tohoto kraje? Na koho a na co navazujeme? Ve městě s nelehkou historií, kde kdysi vedle sebe žili Němci, Češi, Židé, jejichž sedmisetleté soužití před osmdesáti lety skončilo. Pocit trosečníka, který uvízl v místě bývalého, dnes již zaniklého, „jihlavského jazykového ostrova“. Člověk „odjinud“ uprostřed cizího města na hranici Čech a Moravy a jeho ohledávání místa, kořenů a přetržené kontinuity. Inscenace je rozčleněná do osmi kapitol, jejichž inspiračními zdroji se staly přelomové události, které různým způsobem Jihlavu poznamenaly v průběhu osmi uplynulých dekád. Ostatně, osmdesát let existence HDJ bylo mj. také podnětem ke vzniku tohoto dokudramatu, které od samého počátku nevzniká tradičním způsobem jako jiné repertoárové inscenace v HDJ, ale v průběžné spolupráci s hereckým souborem.
  • Scéna: Dorota Volfová j. h.
  • Kostýmy: Lucie Šperlová j. h.
  • Dramaturgie: Barbora Jandová
  • Hudba: Aid Kid & DeeHeskett
  • projekce a filmové dotáčky: Jan Fuchs j. h
  • překlad 1. kapitoly do němčiny: Alena Jakubíčková
  • asistent režie: Jakub Vrága j. h.

Fotogalerie