O portálu

Představení portálu

Divadelní věda má několik teorií, proč vzniklo divadlo (rituály, mýty, vypravěčství, nápodoba…). Ve vývoji divadla se dá vystopovat všechno z toho, v některých dobách více, jindy méně. Co je tam však vždycky, to je touha po sdělování příběhů; touha po komunikaci, povídání si. Z této potřeby vznikl i portál O divadle. Meeting point českého divadla – jako prostor, kde si chceme povídat O DIVADLE.

Nedílnou součástí toho povídání si o divadle, je náš FB, kde je dnes už více než 5 000 fanoušků a sledujících a má dosah až 25 tisíc lidí TÝDNĚ; a také veřejná FB skupina Divadla s více než tisícovkou členů, jednotlivců anebo i celých divadel. Pokud se neděje něco mimořádného, sdílíme na FB tři zprávy denně, v 8,22 – 12.22 – a 18.22 (tedy ráno, v poledne a navečer, chvilku před tím, než se v divadlech vytahuje opona; a proč ve 22. minutě? – trošku je to jedno, kdy to bude a trošku je v tom symbolika toho, že na povídání musí být vždycky aspoň dva).

Portál sám pak má tři úmysly, čím chce být:

- noviny o divadle: a to o divadle jako umělecké disciplíně, ale i o tom, jak divadlo vzniká, jak se financuje, propaguje – jak funguje

- prostor pro vlastní prezentaci divadel: divadlo si u nás zaplatí Účet a pak má své inscenace představované v rubrice Kdo jste to viděl? (obsazení, tvůrci, pojetí hry, video, fotky, odkazy na recenze, které na daný kus byly) a má videa z inscenací v rubrice Hrajeme pro Vás

- místo pro komunikaci diváků o divadle: kromě našeho FB a FB skupiny Divadla také klasicky – čili na stránkách OD pod jednotlivými články; anebo v rubrice Kdo jste to viděl?, která chce čtenáři usnadnit rozhodování, zda jít či nejít do divadle, a to v případě, že nemá vedle sebe někoho, kdo mu řekne “Jo, běž, to bylo fakt dobrý.”

OD je rozdělen na dvě části – Jeviště a Hlediště.

JEVIŠTĚ - má čtyři pravidelné rubriky. O divadle, Hummingbird Stories, To bylo divadlo! a 3, 2, 1… start!

O divadle je… o divadle.

Hummingbird Stories - na HP Thespisu je vysvětlení, že ve vydavatelských aktivitách Thespisu pokračuje nakladatelství Hummingbird Stories a Thespis si nechává vydávání OD. V této rubrice OD tedy najdete zprávy o aktivitách Hummingbirda.

To bylo divadlo! – rubrika inspirovaná tím, že divadlo je prakticky jediným uměním, které se nezachovává v čase (a je to i ten důvod, pro nějž vznikl Thespis – nechtěli jsme, aby se na slavné divadelní inscenace zapomnělo s jejich derniérou, chtěli jsme mít možnost si je pustit kdykoliv). Význační divadelníci tu vzpomínají na nejvýraznější divadelní inscenace, které v životě viděli anebo se na nich podíleli.

3, 2, 1… start!… 4, 5, 6

Rubrika, která se původně jmenovala 3, 2, 1… start! a představovala mladé nadané divadelníky. Takové, o nichž si myslíme, že jsou velkou nadějí českého divadla. Od září 2016 pak v přímé spolupráci s DAMU představuje i studenty DAMU, kteří v tom roce končí školu.

Pak jsme do názvu přidali “… 4, 5, 6″, protože v ní chceme představovat i mladé divadelníky, kteří už mají něco za sebou. Nejsou na startu své dráhy, ale pořád jsou plni mladé energie a dychtivosti. Volným pravidlem je to, aby jim bylo plus mínus do 33 let – inspiraci věkovou hranicí Cen Thálie nelze nepřiznat :-)

HLEDIŠTĚ

Mimochodem - rubrika, která říká vše už svým názvem. Zprávy o čemkoliv týkajícím se divadla, které nejsou sdělovány jako hlavní téma, ale jako by mezi řečí – mimochodem.

O čem to je? – existuje cosi jako “kulturní existenční minimum”. Pro mnohé lidi je divadlo zásadní životní vášní, nicméně i normální člověk by měl vědět, o čem je Cyrano, Naši furianti nebo Obchodník s deštěm. V této rubrice tedy chceme přispět k obecné orientaci se v divadle.

+ RUBRIKY PRO DIVADLA, KTERÁ U NÁS MAJÍ SVŮJ ÚČET

Kdo jste to viděl?

Svůj web má dneska každé divadlo a mnohé z těch webů jsou opravdu krásné a přehledné, nicméně chybělo nám místo, kde by bylo možno se dozvědět… v obráceném směru pohledu. Právě proto, že svůj web má dneska každé divadlo a proklikávat se desítkami takových stránek je úmorné až nepředstavitelné…  A že nám připadá fajn, že si lze navolit – třeba – Královu řeč a hned se člověk dozví, kde ji hrají, kdo se na té inscenaci podílel, vidí fotky, video, přečte si nejdůležitější recenze…

Ke každé inscenaci je možno napsat hodnocení, takže chce-li člověk jít do divadla a dohromady nic o tom představení neví a ani nemá ve své blízkosti někoho, kdo to viděl, může se to dozvědět tady.

Hrajeme pro Vás

Neboli videoukázky z inscenací, které jsou ještě na repertoáru daných divadel (oproti tomu v rubrice Kdo jste to viděl? zůstávají videa i po derniéře, k připomenutí dané hry).