Partneři portálu O divadle

Mecenáši

28. května 2024

Dvě vdovy

Ndm - Divadlo Antonína Dvořáka

Po dokončení slavnostního tableau Libuše sahá Smetana, v čase přetrvávajících profesních útoků na svou osobu, po činoherní předloze francouzského dramatika, kterou zhlédl v překladu Emanuela Züngela v Prozatímním divadle, a okamžitě v ní spatřil potenciál pro libreto své další opery. Züngel přijal nabídku na přepracování jednoaktové komedie v operní libreto a její děj na skladatelovu žádost přenesl z Francie do Česka. Smetana Dvěma vdovami otevírá české opeře dveře do dalšího ze svých jedinečných hudebnědramatických světů; vzniká komická konverzační opera po vzoru francouzského žánru opéra-comique, jejíž děj je zasazen do salónu venkovského statku a humor je založen na situační komice. / Jak píše Václav Holzknecht ve své knize Bedřich Smetana: „Dvě vdovy jsou dílem velké tvůrčí milosti, uvolněné a ničím nepoutané rozkoše vyvolat svět lidí vybraných způsobů, jemné kultury a vlídného ovzduší v prostředí kvetoucího venkova; je to výdech ze životních strastí a únik z životní šedi, jakási letní féerie s dobrým koncem.“
  • Autor: Bedřich Smetana
  • Režie: Rocc
  • Hrají: Jiří Habart / Marek Šedivý, Lada Bočková / Soňa Godarská, Jana Sibera / Veronika Rovná / Lívia Obručník Vénosová, Martin Javorský / Martin Šrejma, Martin Gurbaľ / František Zahradníček, Václav Čížek / Rudolf Medňanský, Ivana Ambrúsová / Karolína Levková, Jan Rychtář / Petr Urbánek