6. prosince 2021

O portálu

Divadelní věda má několik teorií, proč vzniklo divadlo (rituály, mýty, vypravěčství). Vždycky je tam ale jedno: touha po sdělování příběhů, touha po komunikaci, povídání si. Z této potřeby vychází i portál O divadle – prostor, kde si povídáme O DIVADLE.

Nedílnou součástí toho povídání si o divadle je náš FB, a také veřejná FB skupina Divadla s více než 2400 členů, jednotlivců anebo i celých divadel.  Důležití jsou pro nás i diváci YouTube kanálu divadloTV, kde mají nejlepší videa 20 tisíc zhlédnutí a lidé na něm stráví 200 000 minut za rok.

Portál O divadle je:

  • místem pro komunikaci diváků o divadle
  • novinami o divadle
  • prostorem pro vlastní prezentaci divadel
  • prostorem pro zviditelnění mladých divadelníků (tím navazujeme na projekt IUVENTA, kdy jsme natočili a vydali DVD s absolventskými inscenacemi několika ročníků studentů DAMU).

Rubriky

O divadle – hlavní publicistická část portálu 

Zkoušíme – fotoblogy z divadel o studovaných inscenacích 

3, 2, 1… start!

Rubrika navazující na projekt IUVENTA, kdy jsme natáčeli absolventské inscenace studentů DAMU. Prostor pro prezentaci mladých divadelníků na startu kariéry anebo těsně po něm. Rozhovory anebo zprávy o jejich projektech.

To bylo divadlo!

Myšlenka na vznik Thespisu vznikla pro to, protože nám bylo líto, že divadlo je jediné umění, které se nezachová v čase. Proto jsme vydali více než půl milionu VHS a DVD se záznamy divadelních inscenací. A v této rubrice chceme mnohé z těch slavných inscenací české divadelní historie připomínat. Ty, o nichž se právem říká: “Jo, to bylo tenkrát divadlo…!”

O čem to je? – pro mnohé lidi je divadlo zásadní životní vášní, nicméně i normální člověk by měl vědět, o čem jsou Cyrano, Naši furianti nebo Obchodník s deštěm. V této rubrice tedy chceme přispět k obecné orientaci se v divadle. Je určena především studentům a žákům, ale v druhé řadě všem lidem, kteří chtějí mít alespoň základní přehled.

Kdo jste to viděl?

Svůj web má dneska každé divadlo a mnohé z těch webů jsou opravdu krásné a přehledné, nicméně chybělo nám místo, kde by bylo možno se dozvědět… v obráceném směru pohledu. Právě proto, že svůj web má dneska každé divadlo a proklikávat se desítkami takových stránek je úmorné až nepředstavitelné… A že nám připadá fajn, že si lze navolit konkrétní hru a na jedno kliknutí se dozvíte, kde ji hrají, kdo se na té inscenaci podílel, vidíte fotky, video, nejdůležitější recenze…

Hrajeme pro Vás

Neboli videoukázky z inscenací, které jsou ještě na repertoáru daných divadel (oproti tomu v rubrice Kdo jste to viděl? zůstávají videa i po derniéře, k připomenutí dané hry).

Co bylo a co bude

Je to jen hra čísel. Portál O divadle vznikl v listopadu 2012 a je opravdu jen náhoda, že jeho zásadní změna přichází v listopadu 2021. A že to je dokonce 1.11., to už je úplná náhoda. Nicméně pokud by ta číselná náhoda měla předznamenat, že se to povedlo na 1, bude potěšení na naší straně.

Ta změna má dvě etapy.

První z nich přinesla responzívní design, jednosloupcovou sazbu, zvětšení písma, tagy obsahu či sjednocení řazení článků v rubrikách. Také nové rubriky (Zkoušíme a O čem to je?) a na HP portálu i přehled videorozhovorů “třetích stran”, o nichž si myslíme, že by neměly zapadnout.

V té druhé budou na portálu i programy a prodej vstupenek do těch divadel, která jsou na OD prezentována v rubrikách Kdo jste to viděl? a Hrajeme pro Vás. A také další možnost zviditelnění mladých divadelníků v rubrice ELÉV a kalendář on-line akcí.

Hezký den,
Jana Smetánková