Partneři portálu O divadle

Mecenáši

22. září 2023

O čem to je?

Mnohý vnímavý člověk se jistě mnohokrát v životě dostal do situace, kdy měl dojem, že jeho orientace v kultuře je nedostatečná. Kdy byl rád, že při zmínce věty “Ten punč platím já!” aspoň tušil, že to není z Hamleta. O čem to je? chce představovat a vysvětlovat slavné hry české i světové dramatiky. Děj, postavy, nejslavnější citáty. Protože Hamlet ten punč fakt neplatil. Ale kdo tedy…?

Jako první se tu představuje Maryša. Po ní Naši furianti (i s punčem). A pak Hamlet (bez punče).

hamlet006
11. 7. 2023
18. 11. 2021
„Jedním ze základních rysů povahy našich venkovanů jest zajisté jakési furiantství, a sice furianství dvojího rázu. Ušlechtilé s morálním podkladem, které pudí v tvrdošíjný zápas o to, kdo vykoná lepší skutek nebo více lepších skutků než soupeř, ale toto závodění v konání skutků dobrých je spojeno s pyšným vystavováním jich na odiv, tedy vychloubáním, které má za účel pokořit soupeře.“
29. 10. 2021
Dnešní klasika při premiéře avantgardou Dnes už si neumíme představit, že by vesnické drama bratří Mrštíků, o kterém se děti učí na základce,  mohlo někoho pohoršovat. Ale v době, kdy měla Maryša premiéru, se jednalo o titul podobně provokativní, jako první tituly tzv. cool dramatiky, které před třiceti lety vyjadřovaly znechucení „normální“ společností a šokovaly […]