Partneři portálu O divadle

Mecenáši

23. června 2024

O čem to je?

Mnohý vnímavý člověk se jistě mnohokrát v životě dostal do situace, kdy měl dojem, že jeho orientace v kultuře je nedostatečná. Kdy byl rád, že při zmínce věty “Ten punč platím já!” aspoň tušil, že to není z Hamleta. O čem to je? chce představovat a vysvětlovat slavné hry české i světové dramatiky. Děj, postavy, nejslavnější citáty. Protože Hamlet ten punč fakt neplatil. Ale kdo tedy…?

Jako první se tu představuje Maryša. Po ní Naši furianti (i s punčem). A pak Hamlet (bez punče).

16. 11. 2023
“Bude to nejpříšernější propadák sezóny,” říkal zdrceně Edmond Rostand přátelům po generální zkoušce na svého Cyrana z Bergeracu. Bylo mu 29 let, měl za sebou úspěšnou sbírku básní a několik méně úspěšných divadelních her. K uvedení Cyrana si s Coquelinem, velkým hercem své doby, najali Divadlo u brány Svatého Martina, které nepatřilo pod žádného mocného […]
11. 7. 2023
Shakespearův Hamlet je nejslavnější tragédií všech dob a zřejmě i nejslavnější divadelní hrou vůbec. Alžbětinský dramatik ji napsal pravděpodobně během roku 1600 ve svém vrcholném tvůrčím období. Za více než čtyři století se vepsala do kulturně společenského povědomí našeho světa. Z myšlenek v Hamletovi se stala úsloví, používaná často bez vědomí jejich původu. Asi nejtypičtějším […]
18. 11. 2021
„Jedním ze základních rysů povahy našich venkovanů jest zajisté jakési furiantství, a sice furianství dvojího rázu. Ušlechtilé s morálním podkladem, které pudí v tvrdošíjný zápas o to, kdo vykoná lepší skutek nebo více lepších skutků než soupeř, ale toto závodění v konání skutků dobrých je spojeno s pyšným vystavováním jich na odiv, tedy vychloubáním, které má za účel pokořit soupeře.“
29. 10. 2021
Dnešní klasika při premiéře avantgardou Dnes už si neumíme představit, že by vesnické drama bratří Mrštíků, o kterém se děti učí na základce,  mohlo někoho pohoršovat. Ale v době, kdy měla Maryša premiéru, se jednalo o titul podobně provokativní, jako první tituly tzv. cool dramatiky, které před třiceti lety vyjadřovaly znechucení „normální“ společností a šokovaly […]