Partneři portálu O divadle

Mecenáši

18. dubna 2024

Braniboři v Čechách

Ndm - Divadlo Antonína Dvořáka

 • Autor: Bedřich Smetana
 • Režie: Jiří Nekvasil
 • Hrají: Michael Kubečka / David Szendiuch, Jiří Miroslav Procházka / Roman Vlkovič, Martin Javorský, Martin Bárta / Pavel Divín, Petr Levíček / Václav Morys, Luciano Mastro / Gianluca Zampieri, Tamara Morozová / Veronika Rovná, Barbora Garzinová / Anna Nitrová, Šárka Hrbáčková / Michaela Zajmi, Martin Gurbaľ / Jan Šťáva, Erik Ondruš / Petr Urbánek, Waldemar Wieczorek
 • Premiéra: 22. 2. 2024
Libreto opery vypráví příběh odehrávající se rok po úmrtí krále Přemysla Otakara II.; do Čech vtrhl a zpustošil je markrabě Ota Braniborský, nastala doba bídy a český národ se vzchopil k odboji. Údernost slov společně s davovými revolučními scénami chudiny se v opeře snoubí s romantickým příběhem o lásce a ideálech cti, rovnosti a svobody. Smetana ve svém prvním operním opusu vytvořil dílo vysoce převyšující tvorbu jeho českých současníků, vymezil nový kvalitativní standard českého operního repertoáru a v neposlední řadě se nepokrytě přihlásil k politickému programu české národní emancipace.
 • Scéna: Petr Matásek
 • Kostýmy: Zuzana Bambušek Krejzková
 • Dramaturgie: Juraj Bajús, Eva Františáková
 • Choreografie: Lea Bessoudo Greck
 • Dirigent : Jiří Habart, Jakub Klecker
 • Hudební nastudování : Jakub Klecker
 • Pohybová spolupráce : Jana Tomsová
 • Sbormistr : Jurij Galatenko

Videa

Fotogalerie