Partneři portálu O divadle

Mecenáši

20. června 2024

Husitská trilogie (Jan Hus, Jan Žižka, Jan Roháč)

MDP - Komedie

  • Autor: Alois Jirásek
  • Režie: Lukáš Brutovský
  • Hrají: VERONIKA JANKŮ, VOJTĚCH DVOŘÁK, ELIÁŠ JEŘÁBEK, RADIM KALVODA, JAN MANSFELD, PETR REIF
  • Premiéra: 25. 1. 2020
Jevištní koláž z her Jan Hus, Jan Žižka a Jan Roháč jako obraz cesty od ideálu k politice a od politiky k terorismu. Od národního uvědomění k bratrovražedné občanské válce. Od teologických rozprav k apokalyptickým vizím. Svou rezonancí nebývalý příběh husitského hnutí byl celých šest století opakovaně zkreslován, každá generace a politická garnitura si přetvářela mýtus podle svých potřeb. Divadelní komprimát velkolepé Husitské trilogie Aloise Jiráska se odehrává ve třech archeologických stanech, chorály se prolínají s elektronickou hudbou, významná kapitola českých dějin je popkulturně oprášená.
  • Scéna: Juraj Kuchárek
  • Kostýmy: Alžbeta Kutliaková
  • Dramaturgie: Miro Dacho
  • Hudba: Lukáš Brutovský
  • Úprava: Lukáš Brutovský

Videa

Fotogalerie