Partneři portálu O divadle

Mecenáši

18. dubna 2024

Rusalka

Ndm - Divadlo Antonína Dvořáka

 • Autor: Antonín Dvořák
 • Režie: Radovan Lipus
 • Hrají: Veronika Rovná / Kateřina Kněžíková, Martin Gurbaľ / František Zahradníček, Luciano Mastro / Richard Samek / Martin Šrejma, Václava Krejčí Housková / Jana Sýkorová, Kateřina Hebelková / Anna Nitrová / Lucie Silkenová / Zuzana Šveda, Markéta Klaudová / Tereza Štěpánková, Michaela Kubištelová / Ivana Pavlů, Stanislava Jirků / Anna Nitrová, David Nykl / Jiří Hájek, Ivana Ambrúsová / Denisa Bílá, Petr Urbánek, Karolína Beňová / Kateřina Ryšková, Lucie Hubená, Eva Marie Kořená, Nikola Novotná, Bohdana Šindlerová, Patrícia Smoľáková
 • Premiéra: 17. 10. 2019
„Za tvou lásku, za tu krásu tvou, za tvou lidskou vášeň nestálou, za všecko, čím klet jest osud můj, lidská duše, Bůh tě pomiluj!“ / Celosvětově nejznámější česká opera je vrcholným dílem skladatele Antonína Dvořáka, okouzlujícím obecenstvo již od své světové premiéry v roce 1901. K dispozici měl skladatel vynikající básnické libreto Jaroslava Kvapila inspirované Andersenovou Malou mořskou vílou i baladami Karla Jaromíra Erbena, jsou zde patrné také vlivy symbolismu a dekadence období konce 19. století. Opera vypráví pohádkový příběh vodní víly Rusalky, která opouští bezpečí svého jezerního domova a pro lásku k Princi se stává člověkem. Citově nestálým Princem je pro jeho chvilkové okouzlení jinou ženou v den své svatby zrazena a lidským světem zavržena. Zrazená Rusalka se nemůže vrátit zpět, stává se smrtícím živlem – bludičkou – a v jejím náručí nachází smrt i Princ. Příběh je skladatelem vyprávěn barvitou, melodicky a instrumentačně bohatou, city naplněnou hudbou; je sugestivním obrazem přírody i citů. Ve Dvořákově hudebním zpracování se dostalo závěru opery, kdy zoufalý Princ umírá v náručí Rusalky-bludičky ve vlnách jezera, silné dechberoucí katarze – odpuštění Rusalky umírajícímu Princi. Skladatel tak vytvořil jeden z nejsilnějších, silným citem a neuchopitelnou očistnou krásou naplněných hudebních závěrů české i světové operní tvorby.
 • Scéna: David Bazika
 • Kostýmy: Ha Thanh Špetlíková
 • Dramaturgie: Eva Mikulášková
 • Choreografie: Jana Hanušová
 • Hudební nastudování : Jakub Klecker
 • Dirigent: Jakub Klecker, Adam Sedlický
 • Videoprojekce : Otakar Mlčoch
 • Sbormistr : Jurij Galatenko

Videa

Fotogalerie