Partneři portálu O divadle

Mecenáši

22. května 2024

Korespondence V+W

Divadlo Na zábradlí

„Život herecký je strašný — někdy vůbec ne.“ / Korespondence Voskovce a Wericha je silnou výpovědí o životě dvou mimořádných lidí v nelehké době. Vzájemné listy legendárních tvůrců Osvobozeného divadla, jejichž cesty se po únoru 1948 rozešly, jsou strhujícím svědectvím nejen jejich originality a umělecké zralosti, ale současně odhalují i osudy těchto významných osobností v bipolárním světě, plném železných opon a studených válek. Tyto dopisy, které například u Jiřího Voskovce představují vrchol jeho poválečné literární tvorby, jsou neocenitelným dokladem duchovního světa V+W. „Forma zkratky, krátká spojení, divadelní narážky, privátní kódy, k tomu brilantní stylizace a neuvěřitelná oslovení i podpisy“ – tak velice výstižně charakterizuje tuto korespondenci kritika.
  • Autor: Jiří Voskovec, Jan Werich
  • Režie: Jan Mikulášek
  • Hrají: Václav Vašák, Jiří Vyorálek, Anežka Kubátová / Jana Plodková