Partneři portálu O divadle

Mecenáši

23. června 2024

Václav Vydra

10. 4. 2017
Václav Vydra, dříve s přídomkem nejmladší. Otakar Brousek – dříve mladší, dnes už, bohužel, také bez přídomku. Dva herci z rodin, kde narazit na někoho nedivadelního asi nelze. Jaké to je?