Partneři portálu O divadle

Mecenáši

21. června 2024

Válka

DFXŠ - Divadlo F. X. Šaldy

O konci lidství v nedávné evropské válce. Česká premiéra. Lars Norén je nejuznávanějším současným švédským dramatikem doma i ve světě, kde se velmi často hraje. Bývá dokonce srovnáván s Augustem Strindbergem. K napsání Války Noréna pravděpodobně inspiroval konflikt v bývalé Jugoslávii na začátku devadesátých let minulého století, konkrétních reminiscencí je v ní však minimum, většinou jde jen o mlhavé, neurčité náznaky. V popředí autorova zájmu stojí rozpad morálního kodexu, který s sebou přináší každá válka bez rozdílu: obecně uznávané hodnoty ztrácejí platnost a jediným cílem i kritériem veškerého lidského konání se stává vlastní přežití. Ještě hrůznější než samotná válka jsou její dopady na duši člověka, projevující se deformací charakteru, která vede k rozpadu osobnosti lidí, kteří se války zúčastnili jako vojáci i jako civilisté. Drsné téma, velmi současné, velice jemně zpracované.
  • Autor: Lars Norén
  • Režie: Šimon Dominik
  • Hrají: Karolína Baranová, Michaela Foitová, Jana Hejret Vojtková, Jan Jedlinský a Martin Stránský.