Partneři portálu O divadle

Mecenáši

16. července 2024

Archiv autora

Jana Cindlerová vystudovala bohemistiku a divadelní vědu, dokončuje doktorské studium scénologie. Přednáší na DAMU a Slezské univerzitě v Opavě. Jako recenzentka spolupracovala s Českým rozhlasem 3 – Vltava. Je autorkou odborných studií publikovaných v časopise Disk, sbornících a divadelních programech, spoluautorkou kolektivní monografie Slovo a obraz na scéně a překladů divadelních her. Působí jako lektorka Ateliéru pro děti a mládež při ostravském NDM, porotkyně amatérských přehlídek a redaktorka odborných publikací.

Nadcházející události

Tento autor nemá naplánované žádné nadcházející události

Archiv blogových příspěvků

Tento autor zatím nevypublikoval žádné příspěvky

Archiv článků

14. 11. 2014
Sezona 2013/14 byla v celém českém divadle plná změn. Také Roztoužená sezona – jak si ji Divadlo Petra Bezruče dle svého zvyku nazvalo – přinesla řadu novinek. Jednak plánovaných, jednak nečekaných. Mezi těmi prvními vyniká změna uměleckého šéfa, mezi druhými nelze přehlédnout jednak četná ocenění, jednak zprávy o odchodech některých herců. Z těch, kteří se o úspěchy souboru nejvíce zasloužili, odchází Tereza Vilišová (držitelka Ceny Thálie i Alfréda Radoka za výkon v inscenaci Můj romantický příběh, ověnčené navíc Cenou Marka Ravenhilla) a Tomáš Dastlík. Do příští sezony tak divadlo vpluje s novými posilami, o jejichž umělecké historii ani profilaci nelze zatím mnoho říci, protože byly dosud spjaty především se školními inscenacemi. Ať už jde o změny související se Štěpánem Páclem přímo či nepřímo, je zjevné, že se v DPB začíná něco dít.