Partneři portálu O divadle

Mecenáši

28. února 2024

Divadlo Archa od roku 2024

Divadlo Archa se připravuje na předání prostor novému týmu. Činnost Archy vyvrcholí mezinárodní sezónou nazvanou Základy budoucnosti

Pražské Divadlo Archa, tak jak ho znají diváci téměř třicet let, čeká od roku 2024 proměna. Do budovy Na Poříčí se chystá vstoupit nový tým. Správní rada divadla na základě návrhu dosavadního ředitele Ondřeje Hraba oslovila na jaře tohoto roku spoluzakladatele a ředitele Jatek78 Štěpána Kubištu. Ten předložil koncepci s pracovním názvem G.O.A.T., která má ambici cílit na mladé publikum. Rada už Kubištu vybídla k vypracováním grantové žádosti na léta 2024 – 2027. V případě získání grantových prostředků započne příští rok proces předání divadla nové značce.

Hana Třeštíková, radní pro kulturu a cestovní ruch: „Ondřej Hrab s týmem Divadla Archa po desítky let přivážel do Prahy důležité zahraniční projekty ale i české spolupráce a dokázal v domě Na Poříčí vytvořit legendární prostory, kam si Pražané i návštěvníci zvykli chodit rozšiřovat kulturní obzory. Jsem ráda, že se podaří zachovat kulturní náplň těchto prostor a těším se na nové projekty Štěpána Kubišty a jeho týmu. Věřím, že vytvoří zcela zásadní kulturní centrum pro mladé, které v Praze citelně chybí.“

Dosavadní koncept Divadla Archa skončí v prosinci 2023. Atraktivní program vyvrcholí sezónou The Cornerstones of the Future (Základy budoucnosti) věnovanou domácím a zahraničním umělcům, kteří tvoří zásadní profil dramaturgie Archy. Ta se stala synonymem progresivních trendů soudobého scénického umění.

Ředitel divadla Ondřej Hrab: „Je čas na změnu. Divadlo Archa se za tři dekády své existence široce rozkročilo přes všechny oblasti divadla, tance a hudby, a neustále představuje českému publiku umělce, kteří posouvají hranice soudobého umění. Zároveň se Archa věnuje projektům, které kladou stejný důraz na společenskou a uměleckou funkci divadla. Moje vize divadla pod značkou Archa postavila pevné základy pro prezentaci a vytváření nových děl soudobého scénického umění nejen u nás, ale i v mezinárodním měřítku. Vize zůstává se mnou a nemusí být nutně v budoucnu vázána na prostory Na Poříčí.“

Připravovaný plán transformace divadla vychází podle něj ze zahraničních zkušeností. Rozhodnutí o změně bylo učiněno s dostatečným předstihem, aby bylo možné vše kvalitně připravit.

Nový projekt s pracovní názvem G.O.A.T. má ambice vyplnit prostor, který je v současné divadelní nabídce opomíjen. A sice vytvořit takový kulturní obsah, který by zaujal mladé publikum ve věku 15 až 25 let a vtáhl je do procesu jeho tvorby. 

Štěpán Kubišta: „Chceme vytvořit divadlo pro mladou veřejnost – takové, do kterého budou mladí lidé skutečně chodit, které by je zasáhlo, vtáhlo dovnitř a jejich zájem udrželo. Místo, které bude inspirovat a vzdělávat prostřednictvím témat, která mladou veřejnost formují, nebo by ji formovat měla, které nalézá způsob, jak je motivovat, inspirovat, zapojovat tak, aby z nich vyrostla sebevědomá kulturní populace se zájmem o okolní svět.“

V Praze je navíc podle něj zásadní nedostatek nabídky, která by cílila právě na mladé publikum a byla pro ně atraktivní: „Chceme vytvořit kulturně-mediální dům s důrazem na divadelní tvorbu, který by zároveň představoval multifunkční kulturní zařízení jako místo setkání – hub, prostor, který bude společenskou laboratoří a kde budou moci umělci tvořit a experimentovat s vlastní tvorbou. Hledáme cesty, jak jim divadlo jako formu představit tak, aby se dostalo do jejich zájmu. Proto navrhujeme sestavit projekt chytře propojující témata a nástroje, kterými lze tato témata dobře komunikovat mladému publiku.“

Ondřej Hrab a Jana Svobodová se budou od roku 2024 pod novým názvem Archa Institut věnovat doma i v zahraničí projektům, které propojují vzdělávání a tvorbu v oblasti dokumentárního divadla. Štěpán Kubišta: „Navíc, některé projekty by v naší vzájemné spolupráci mohly pokračovat. Nebylo by prozíravé ukončovat něco, co funguje.“

Mohlo by vás zajímat

20. 2. 2024
Bazaar jako místo hlučných debat a dialogu. Bazaar jako místo výměn a ne nákupů. Bazaar jako neřízené tržiště myšlenek, nápadů, barev a vůní z nejrůznějších koutů střední a východní Evropy. Letos na téma Odvážné praxe
17. 2. 2024
„Tartuffa každý zná, ale nikdo ho nečetl“
15. 2. 2024
Letošní 5. ročník divadelní přehlídky Jižní spojka lze označit za pokračování tradice. Soubory JČD se letos představí od 18. února do 4. března na pěti pražských scénách
13. 2. 2024
Dramatizace Davida Košťáka posouvá předlohu vstříc bezčasí, které se stává ideální živnou půdou, v níž omlazené postavy konfrontují diváka s tématem vlastní identity a svíravé mnohosti životní volby