Partneři portálu O divadle

Mecenáši

11. prosince 2023

Nabucco

Ndm - Divadlo Antonína Dvořáka

 • Autor: Giuseppe Verdi
 • Režie: Jiří Nekvasil
 • Hrají: Martin Bárta, Aleš Jenis, Maida Hundeling / Eliška Weissová / Iordanka Derilova, Anna Nitrová / Alžběta Vomáčková, Luciano Mastro / Josef Moravec, Martin Gurbaľ / František Zahradníček, Petr Urbánek / Roman Vlkovič, Václav Morys / Juraj Nociar, Eva Dřízgová-Jirušová / Denisa Bílá
 • Premiéra: 12. 9. 2020
„Leť, myšlenko, na zlatých křídlech, leť, spočiň na úbočích, na kopcích, kde vlaze a mírně voní vánky sladké rodné země!“ / Verdiho v pořadí třetí opera Nabucco zpracovává biblický námět ze Starého zákona o babylónském králi Nabukadnezarovi (cca 630–562 př. Kr.). Již její premiéra v roce 1842 zaznamenala velký úspěch, tehdejší publikum v ní vnímalo i jinotajné vyjádření zápasu italského národa za osvobození z habsburského područí a za sjednocení. Tento moment pak podtrhla jedinečným způsobem Verdiho hudba. Slavná sborová píseň, „árie pro sbor“ Va, pensiero, sull’ali dorate (Leť, myšlenko, na zlatých křídlech) zaznívala na pouličních manifestacích po celé Itálii a dodnes je nejpopulárnějším hudebním číslem celé opery. Verdi tuto operu napsal na text libretisty Temistocla Solery, který se inspiroval historickými reáliemi a biblickými knihami Starého zákona o dobytí Jeruzaléma, zničení jeruzalemského chrámu a následném osudu Židů v babylonském zajetí. Básník Solera obohatil děj opery o další postavy, o Nabuccovy dvě dcery, židovského bojovníka Ismaela, proroka Zaccariu, tedy Zachariáše (faktický prorok Zacharjáš však žil v jiné době). S nimi všemi prožíváme sugestivní Verdiho hudbu, vyjadřující všechny dramatické situace a vypjaté emoce postav, které vrcholí líčením Nabuccova šílenství.
 • Scéna: Vladimír Šrámek
 • Kostýmy: Marta Roszkopfová
 • Překlad: Marie Kronbergerová
 • Dramaturgie: Helena Spurná
 • Hudební nastudování : Adam Sedlický
 • Dirigent : Jiří Habart, Adam Sedlický
 • Pohybová spolupráce : Jana Tomsová
 • Sbormistr : Jurij Galatenko

Fotogalerie