Partneři portálu O divadle

Mecenáši

5. prosince 2023

Letní divadelní škola NDM

Motto letní divadelní školy v Ateliéru NDM pro rok 2023 – Artivismus: umění nebo aktivismus? Jak zvednout mladou generaci ze židle?

Letošní letní divadelní škola pro pedagogy pořádaná Ateliérem pro divadelní vzdělávání při Národním divadle moravskoslezském nabízí poslední volná místa. LDŠ se vždy zaměřuje na způsoby a cesty, jak přilákat do divadel mladou generaci a jak zapojit divadelní formy do vzdělávání a výchovy. Vítáni jsou i individuální účastníci – nepedagogové.

Lektorka Ateliéru při NDM Radana Otipková: „Navážeme letos na zájem, který vloni vyvolalo v diskuzích téma aktivizace mladých lidí a otázka jejich účasti na společenském a kulturním životě. Součástí LDŠ bude kromě workshopů i mezinárodní konference, jejímž tématem bude artivismus jako propojení aktivismu a umění – pro nás konkrétně propojení s divadlem.”

V prvním dni Letní divadelní školy tak účastníci absolvují sérii krátkých prezentací o divadelních metodách práce s mládeží a seznámí se s konkrétními příklady propojení školy a divadla. Přijedou čeští, holandští a slovinští umělci, pedagogové, divadelní lektoři a mentoři. Součástí konference bude také praktická ukázka  – nahlédnutí pod pokličku mezinárodní „mladé“ divadelní koprodukce pod vedením režiséra Jakuba Čermáka.

Radana Otipková: ,,Ve druhém dni představíme formou workshopů, otevřených zkoušek i přednášek nabídku Ateliéru při NDM a repertoár všech čtyř souborů Národního divadla moravskoslezského pro příští sezónu. Samozřejmě za aktivní účasti umělců ze souborů – den zahájíme muzikálovou rozcvičkou s Gabrielou Petrákovou a Lukášem Adamem a představíme mj. projekt Smetanovského operního cyklu 2024.”

Termín konání: 30. a 31. srpna

Kompletní program

Přihlásit se lze zde.

Mohlo by vás zajímat

2. 12. 2023
Prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc, přednosta Ústavu klinických neurooborů, emeritní přednosta Neurochirurgické a neuroonkologické kliniky 1. LF UK a Ústřední vojenské nemocnice
16. 11. 2023
“Bude to nejpříšernější propadák sezóny,” říkal zdrceně Edmond Rostand přátelům po generální zkoušce na svého Cyrana z Bergeracu. Bylo mu 29 let, měl za sebou úspěšnou sbírku básní a několik méně úspěšných divadelních her. K uvedení Cyrana si s Coquelinem, velkým hercem své doby, najali Divadlo u brány Svatého Martina, které nepatřilo pod žádného mocného […]
16. 11. 2023
U maloměšťáků bude veselka! Brecht v režii DAMU
16. 11. 2023
Choreograf Youri Vámos: „I za pohádkovým vyprávěním je třeba hledat smysl a význam.“ / Scénograf Daniel Dvořák: „Míříme ke stejnému cíli jako generace před námi: naplnit novými emocemi pojem krása.“