Partneři portálu O divadle

Mecenáši

5. října 2023

Archiv autora

Vystudoval dramaturgii na Divadelní fakultě AMU, od roku 1980 byl zaměstnán v Československé televizi a České televizi. Nejprve jako redaktor, posléze dramaturg a kreativní producent. Kromě toho částečně působil také v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích, ve Východočeském divadle v Pardubicích, v divadle Pražské konzervatoře a jako host v Městském divadle Brno. Dlouhou dobu také spolupracoval na operních pořadech s Českým rozhlasem Vltava. Je pedagogem pražské DAMU.
11. 7. 2023
Shakespearův Hamlet je nejslavnější tragédií všech dob a zřejmě i nejslavnější divadelní hrou vůbec. Alžbětinský dramatik ji napsal pravděpodobně během roku 1600 ve svém vrcholném tvůrčím období. Za více než čtyři století se vepsala do kulturně společenského povědomí našeho světa. Z myšlenek v Hamletovi se stala úsloví, používaná často bez vědomí jejich původu. Asi nejtypičtějším […]