Partneři portálu O divadle

Mecenáši

21. června 2024

Divadlo Archa jinde a jinak

Divadlo Archa plánuje velké finále svého působení na Poříčí

Pražské Divadlo Archa, tak jak ho znají diváci téměř třicet let, čeká velkolepé dvouleté finále. Atraktivní program vyvrcholí mezinárodním festivalem The Cornerstones of the Future (Základy budoucnosti), který bude vrcholem dramaturgie Archy, jež se stala synonymem progresivních trendů soudobého scénického umění.

Zakladatel Archy a její ředitel, Ondřej Hrab, plánuje značce Archa, kterou v roce 1994 vytvořil, vdechnout novou budoucnost. Od toku 2024 ji propojí především s dokumentárním divadlem a s ním souvisejícími vzdělávacími projekty: „Je čas na změnu. Divadlo Archa se za tři dekády své existence široce rozkročilo přes všechny oblasti divadla, tance a hudby, a neustále představuje českému publiku umělce, kteří posouvají hranice soudobého umění. Zároveň se Archa věnuje projektům, které kladou  stejný důraz na společenskou a uměleckou funkci divadla.“

Během příštích dvou let se hodlá dramaturgie Archy zaměřit na to nejvýznamnější, co aktivity pod značkou Archa přinesly a stále přinášejí. Ondřej Hrab: „O programu pro následující dvě sezóny jednáme s umělci, kteří jsou pro profil Archy významní, stejně jako se snažíme objevit  pro naše publikum nové talenty s ambicí oslovit širokou veřejnost napříč generacemi divadelními projekty, které se řadí do sítě soudobého divadelního dění. S tímto cílem brzo spustíme  pro lepší komunikaci s diváky nové webové stránky. Moje vize divadla pod značkou Archa postavila pevné základy pro prezentaci a vytváření nových děl soudobého scénického umění nejen u nás, ale i v mezinárodním měřítku.  Vize zůstává se mnou a nemusí být nutně v budoucnu vázána na prostory Na Poříčí.“

Za dobu své existence Divadlo Archa představilo českému publiku umělce jako Robert Wilson, Peter Brook, Min Tanaka, John Cale, Allen Ginsberg, Peter Schumann, Anne Bogart, Wim Vandekeybus, David Byrne, Philip Glass, Meredith Monk, Einstürzende Neubauten, Diamanda Galas, The Residents, The Tiger Lillies, Heiner Goebbels, Patti Smith, DV8 – Physical Theatre, William Kentridge, Forced Entertainment, CAMPO, Gob Squad, Dogtroep, Josse de Pauw, Pieter De Buysser, Lou Reed a mnoho dalších.

Po mnoho let Archa pro české publikum objevuje světové představitele dokumentárního divadla – patří k nim Lola Arias, Rimini Protokoll, Milo Rau, Wen Hui nebo She She Pop. V roce 2008 Václav Havel zvolil Divadlo Archa jako producenta světové premiéry své hry Odcházení.

Kromě vlastních projektů dává Divadlo Archa prostor inscenacím a koncertům českých umělců – pravidelně zve do Prahy například inscenace brněnského Divadla Husa na provázku.

V posledních letech Archa vytváří projekty v zahraničí, mimo jiné v USA či v Evropském parlamentu. Před dvěma lety byla inscenace Divadla Archa Obyčejní lidé v režii Jany Svobodové a čínské choreografky Wen Hui uvedena v hlavním programu festivalu v Avignonu a brzy poté na Podzimním festivalu v Paříži.

O budoucím využití divadla a o jeho formě po 1. lednu 2024 rozhodne správní rada Divadla Archa v nejbližších měsících. „Pevně věřím, že pod novou značkou a novým vedením, se podaří uskutečnit úspěšný projekt, jenž rozvine dosavadní činnost Archy svým vlastním způsobem a vytvoří program, který půjde svobodnou cestou plnou nových nečekaných objevů na poli soudobého scénického umění,“ říká Ondřej Hrab.

Mohlo by vás zajímat

20. 6. 2024
Kromě čtyř premiér připravuje Švandovo divadlo mezinárodní spolupráci s divadelníky z Los Angeles, hostování v USA či Kanadě a bude pokračovat v rozvoji nových provozů a budov sloužících scénickému umění
14. 6. 2024
„Vždycky se mluvilo jen o těžbě a prostředí bylo primárně spojováno s muži, ale každý horník má přece manželku, partnerku, matku, sestru, milenku, dceru…“
28. 5. 2024
Světoznámý dramatik se tak symbolicky vrací na repertoár nezávislé vinohradské scény prostřednictvím další „vaňkovské aktovky“
23. 5. 2024
Studující katedry produkce pražské DAMU letos pořádají výroční 30. ročník festivalu ZLOMVAZ